Cruise to LAN HA BAY 2D1N

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Duration : 2 Days 1 Night
 • Highlight : Hanoi | Halong Bay - Lan Ha Bay
 • Duration : 2 Days- 1 night
 • Highlight : 4.5 Star/Lan Ha Bay- Halong Bay- Dark & Bright Cave
 • Duration : 2 Days- 1 night
 • Highlight : 5 Star/ Lan Ha Bay- Halong Bay- Dark & Bright Cave
-21%
 • Duration : 2D1N or 3D2N
 • Highlight : Amazing Lan Ha Bay - Viet Hai Village
-18%
 • Duration : 2D1N or 3D2N
 • Highlight : HaLong Bay-Lan Ha Bay-Cat Ba Island
-15%
 • Duration : 2D1N or 3D2N
 • Highlight : HaLong Bay-Lan Ha Bay-Viet Hai Village
-11%
 • Duration : 2D1N or 3D2N
 • Highlight : HaLong Bay-Lan Ha Bay-Viet Hai Village
-13%
 • Duration : 2D1N or 3D2N
 • Highlight : HaLong Bay-Lan Ha Bay-Viet Hai Village
Copyright 2023 © Hanoi Capital Travel | Design by: https://hanoicapitaltravel.com.vn